Leefschool Toverbol: een school om te beleven!

Wij zijn het leerkrachtenteam en de leerlingen van Leefschool Toverbol.
Onze school is een multiculturele school, aangesloten bij het Centraal Comité van Katholieke Scholen van Antwerpen.

Wij besteden aandacht aan de eigenheid van elk kind.
We werken met projecten, groepswerk, individueel werk en contractwerk, in functie van de eindtermen.
In onze school is er ook extra aandacht voor creativiteit en samenwerking tussen de verschillende leefgroepen.

    
           Wenst u meer informatie of komt u eens graag een kijkje nemen...

      Leefschool Toverbol
      Wittestraat 116
      2020 Antwerpen
         03 248 00 48
      e-mail directie: directie.toverbol@skynet.be
     
      inrichtende macht: Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen

          clb (centrum voor leerlingenbegeleiding) vclb de Wissel Antwerpen