Wat is onze kijk op onderwijs en opvoeding ?

Wij zijn een katholieke, kindgerichte en wereldgerichte basisschool.
In ons opvoedingsproject streven we naar vriendschap, begrip en respect. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal en harmonisch leren ontwikkelen in een interculturele samenleving.
Hierbij speelt het "ervaringsgerichte " onderwijs een belangrijke rol.
We werken dan ook met leefgroepen zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Binnen de groepen van de lagere school wordt er ook gedifferentieerd binnen bepaalde vakonderdelen.

Onze school wil :

* dat een kind zich hier gelukkig voelt.
* respect hebben voor de eigenheid van elk kind.
* dat we elkaar waarderen.
* een leefschool zijn waar kinderen ervaren dat leren ook plezierig kan zijn.
* zelfstandigheid bevorderen.
* een open school zijn voor alle ouders.
* volwaardig en degelijk onderwijs bieden.

Meer info hierover in onze bijlage.