Info

Wij zijn het leerkrachtenteam en de leerlingen van Leefschool Toverbol.
Onze school is een multiculturele school, aangesloten bij het Centraal Comité van Katholieke Scholen van Antwerpen.

Wij besteden aandacht aan de eigenheid van elk kind.
We werken met projecten, groepswerk, individueel werk en contractwerk, in functie van de eindtermen.
In onze school is er ook extra aandacht voor creativiteit en samenwerking tussen de verschillende leefgroepen.

    
           Wenst u meer informatie of komt u eens graag een kijkje nemen...

      Leefschool Toverbol
      Wittestraat 116
      2020 Antwerpen
         03 248 00 48
      e-mail directie: directie.toverbol@skynet.be
     
      inrichtende macht: Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen

          clb (centrum voor leerlingenbegeleiding) vclb de Wissel Antwerpen


     

Wij zijn een katholieke, kindgerichte en wereldgerichte basisschool.
In ons opvoedingsproject streven we naar vriendschap, begrip en respect. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich optimaal en harmonisch leren ontwikkelen in een interculturele samenleving.
Hierbij speelt het "ervaringsgerichte " onderwijs een belangrijke rol.
We werken dan ook met leefgroepen zowel in de kleuterschool als in de lagere school. Binnen de groepen van de lagere school wordt er ook gedifferentieerd binnen bepaalde vakonderdelen.

Onze school wil :

* dat een kind zich hier gelukkig voelt.
* respect hebben voor de eigenheid van elk kind.
* dat we elkaar waarderen.
* een leefschool zijn waar kinderen ervaren dat leren ook plezierig kan zijn.
* zelfstandigheid bevorderen.
* een open school zijn voor alle ouders.
* volwaardig en degelijk onderwijs bieden.

Meer info hierover in onze bijlage.

Schooluren

Poort open om 8.00 uur (voorbewaking vanaf 7.30 uur, 1 euro).

Start lestijd om 8.30 uur en ’s middags om 13.25 uur

Middagpauze van 12.05 uur tot 13.25 uur. Poort open vanaf 13.00 uur. Stuur je kind(eren) niet vroeger naar school!

Einde schooltijd om 15.20 uur.

Nabewaking vanaf 15.35 uur tot 17.30 uur. Op woensdag nabewaking tot 14.15 uur.

Per begonnen uur 1 euro.

Kom op tijd naar school a.u.b. Dit in het belang van je kind(eren) maar ook van de klasgroep.